Płock Model United Nations 2020

By cifal,

Logo Plocmun

W dniach 23-24 października odbędzie się Płock Model United Nations 2020.

Już po raz czwarty Cifal Płock oraz Gmina Miasto Płock obejmują swoim patronatem konferencję, będącą symulacją obrad Narodów Zjednoczonych w Płocku, organizowaną przez uczniów programu Matury Międzynarodowej IB DP w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły. Ze względu na sytuację związaną z pandemią, tegoroczna konferencja odbędzie się za pośrednictwem internetowej platformy.

W trakcie obrad odbywających się w całości w języku angielskim, uczestnicy wcielają się w delegatów reprezentujących przydzielone im przez organizatorów kraje, jednak nie mogą reprezentować własnego. Podczas konferencji grupy uczestników przygotowują własne rezolucje, których treść jest następnie przedmiotem dyskusji. Celem delegatów jest utrzymanie i obrona postulatów reprezentowanego państwa, a także zachęcenie przedstawicieli innych krajów do zamieszczenia części tych postulatów w rezolucji kończącej obrady.

Tegoroczna edycja obejmuje komitety o zróżnicowanej tematyce. Debaty poruszać będą kwestie problemów globalnych, począwszy od praw społeczności LGBT, przez wojnę domową w Jemenie aż do klimatycznego Porozumienia paryskiego i prawa kobiet.