IV edycja City Coders Hackathon Płock już za nami!

By cifal,

City Coders Hackathon Płock

W weekend odbyła się już czwarta edycja płockiego maratonu programistycznego Hackathon, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Zwycięska grupa stworzyła zintegrowaną aplikację typu BackOffice, który przyspiesza i ułatwia dostęp do informacji pracownikom firm i instytucji.

Idea jaka przyświeca organizatorom wydarzenia to wdrożenie innowacyjnych i oryginalnych projektów, a przede wszystkim promowanie i zachęcanie młodych ludzi do aktywnego włączania się w życie miasta oraz stymulowanie u nich przedsiębiorczych postaw. Płocki Hackathon to nie tylko rywalizacja, programowanie i kodowanie – wydarzenie jest także zastrzykiem wszechstronnej wiedzy i praktycznych porad dla uczestników, dających im konkretne umiejętności wartościowe na rynku pracy.

W tegorocznym maratonie programistycznym wzięło udział ponad 30 zespołów. Byli oni wspierani przez mentorów – ekspertów, podzielonych na kategorie pod względem swojej specjalizacji, aby kompleksowo pomagać uczestnikom w pracy nad koncepcją i realizacją projektów.

Hackathon 2021 – laureaci i zwycięskie aplikacje

Wyróżnienie – Grupa Code Farm

Aplikacja „Done” która w łatwy i przystępny sposób pomaga młodym ludziom znaleźć dorywczą pracę i krótkie zlecenia. Przyjazny dla użytkownika, czytelny interface pozwala na wyszukiwanie zleceń wg indywidualnie ustalonych kryteriów jak również na bezpieczne rozliczanie płatności za wykonaną pracę. Równie przystępny jest panel dla zleceniodawców, którzy za pośrednictwem aplikacji mogą zamieszczać ogłoszenia.

3. miejsce – Grupa DEV IT

Aplikacja „Safe IT”, która umożliwia zbieranie danych o osobach znajdujących się wewnątrz danego budynku lub w wybranej strefie, zapewniając bezpieczeństwo i sprawną organizację np. podczas ewakuacji. Dodatkowe funkcje aplikacji to dygitalizacja planów budynków z oznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi, punktami zbiórki czy gaśnicami, jak również funkcja ustalenia lokalizacji użytkownika i doprowadzenia go do wybranego celu.

2. miejsce – Grupa What the Hack

Aplikacja zachęcająca do korzystania ze środków komunikacji miejskiej, jednocześnie uwzględniająca bezpieczeństwo pasażerów i zmniejszenie zagrożenia zarażeniem Covid. Użytkownik aplikacji ma dostęp do danych o rozkładach jazdy, opóźnieniach autobusów, jak również do ilości osób przebywających w autobusie, czyli o stopniu jego zapełnienia. Aplikacja oparta jest o dane z zamontowanych w autobusach kamer, które na bieżąco aktualizują informacje o ilości pasażerów.

1. miejsce – Grupa MMK

Zwycięska grupa stworzyła zintegrowaną szynę danych, aplikację typu backoffice. Centralny system integrujący rozproszone bazy danych, który przyspiesza i ułatwia dostęp do informacji pracownikom firm i instytucji (przedstawione na przykładzie Urzędu Miasta Płocka), zapewniając przy tym bezpieczeństwo i transparentność całego procesu. To profesjonalne rozwiązanie przygotowane w oparciu o zaawansowane technologie informatyczne oraz udostępnione przez miasto bazy danych.