Certyfikat za zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju!

By cifal,

28 czerwca odbyła się w Katowicach ceremonia podpisania dokumentu zwieńczającego program „Plan Działań Dla Miast. Modelowa Lokalność.”(PDM), będącego polską odpowiedzią na wyzwania związane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju stawianych przez Agendę 2030. Ideą przyświecającą programowi PDM jest przedstawienie i upowszechnienie dobrych praktyk, zaczerpniętych ze zrealizowanych przez biorące udział w programie miasta przedsięwzięć – dedykowanych konkretnym  … Read more