Cifal

Po raz trzeci programiści zaprojektowali innowacyjne aplikacje dla Płocka 3. City Coders Hackathon Płock

By cifal,

City Coders Hackathon Płock

W Płocku zakończył się trzeci maraton programistyczny City Coders Hackathon Płock. Spośród ponad 30 zespołów wyłoniono 3 zwycięskie drużyny, które otrzymały nagrody rzeczowe o wartości 100 tys. zł. Pierwsze miejsce zajęło rozwiązanie SenYours, dedykowane seniorom z Płocka. W weekend 23-24 listopada 2019 roku w Płocku odbyła się trzecia edycja City Coders Hackathon Płock. W ciągu  … Read more

Zarządzanie miastem i gminą miejsko-wiejską w modelu partnerstwa i współpracy – adaptacja do warunków ukraińskich

By cifal,

Przedsięwzięcie, współfinansowane ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, realizowane jest przez Związek Miast Polskich (ZMP) i Związek Miast Ukrainy (ZMU), w partnerstwie z miastem Płock i CIFAL Płock. Założeniem projektu jest transfer polskich doświadczeń zarządzania miastem w modelu partnerstwa i współpracy do samorządów ukraińskich, zwłaszcza nowo powstających OTG (połączonych gromad). Jako narzędzie  … Read more

Myśl globalnie, działaj lokalnie

By cifal,

Jest mi niezmiernie miło, iż to właśnie w Płocku powstało pierwsze w Europie centrum CIFAL – afiliowany ośrodek szkoleniowy Instytutu ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR, a miało to miejsce już w 2004 roku. Tym samym, już od ponad dekady Płock angażuje się w promocję zrównoważonego rozwoju, na różnych jego poziomach, szczególnie na poziomie lokalnym, zgodnie z powiedzeniem „myśl globalnie,  … Read more

Wypracowujemy rozwiązania dla adaptacji

By cifal,

Wczujmy się w kllimat.

Miasto Płock pracuje nad „Planem adaptacji do zmian klimatu”. Partnerski projekt Płocka i Ministerstwa Środowiska wszedł w kolejną fazę realizacji. Wspólnie z Zespołem ekspertów firmy Arcadis płoccy urzędnicy i interesariusze miejscy spotkali się aby omówić i zweryfikować ocenę konsekwencji zagrożeń dla miasta. Odbywał się to w oparciu o metodologię przyjętą w projekcie i dotyczyło komponentów  … Read more