Wyszukaj
Subskrypcja
Aby otrzymywać nasz biuletyn, podaj swój adres e-mail.
Facebook

Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane z dnia 20 lutego 2015 roku” – szkolenie

W dniu 27 marca Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock zorganizowało szkolenie pn. „Nowelizacja ustawy – Prawo budowlane z dnia 20 lutego 2015 roku”. Celem głównym szkolenia było zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie zmian, jakie już niedługo wejdą w życie na skutek nowelizowanej na początku bieżącego roku ustawy dotyczącej prawa budowlanego. Podczas szkolenia omówione zostały […]

więcej ...

Informacja o wpisaniu CIFAL Płock do rejestru instytucji szkoleniowych

Informujemy, że dnia 23.03.2015 r. Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. zostało wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.14/00137/2015

więcej ...

Światowy Dzień Wody 2015

Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock włączyło się w obchody Światowego Dnia Wody, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 roku podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janiero w Brazylii. Podczas seminarium w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku, dr Krzysztof Buczkowski wraz z Marzeną Woźniak-Trojanowską – koordynator programu […]

więcej ...

Nowy numer magazynu „Innowacja i Rozwój”

CIFAL Płock wydał kolejny numer magazynu Innowacja i Rozwój, tym razem podejmujący tematykę Efektywności energetycznej. Tematy które znajdą Państwo w bieżącym numerze to: Gospodarka niskoemisyjna w gminach: „Nowa misja – niska emisja? – Magdalena Hyska; Energetyka prosumencka jako pomoc w poprawieniu efektywności energetycznej – dr Dominika Dzwonkowska; Ekoenergetyczne Mazowsze – rozmowa z Adamem Struzikiem – […]

więcej ...

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane z dnia 20 lutego 2015 – szkolenie

Liczba nowelizacji, jaka „dotknęła” ustawę Prawo budowlane od jej wejścia w życie 1 stycznia 1995 roku, przekroczyła już 100. Nowelizacja uchwalona w Sejmie w dniu 20 lutego 2015 roku, w połączeniu ze zmianami wprowadzonymi 9 marca, a wynikającymi z całkiem nowej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, po raz pierwszy od 12 lat zawiera tak dużą […]

więcej ...

„Nowa misja – niska emisja” – szkolenie

27 lutego, CIFAL Płock we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Inicjatyw zorganizował warsztaty pn. Nowa misja- niska emisja, poświęcone gospodarce niskoemisyjnej. 30 osób, głównie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z Płocka, Kutna oraz gmin powiatu płockiego zapoznało się z ideą gospodarki niskoemisyjnej i jej znaczeniem dla polskiej gospodarki. Głównym celem warsztatów było zwiększenie wiedzy uczestników z zakresu: […]

więcej ...

Smart City Forum – relacja

W dniach 18 – 19 lutego 2015 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbyło się Smart City Forum – nowa inicjatywa, poświęcona inteligentnym miastom w Polsce. Konferencja zgromadziła ponad 500 uczestników, w tym wybitnych ekspertów, prezydentów polskich miast, licznych przedstawicieli urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu, a Magazyn „Innowacja i Rozwój” wydawany przez płocki CIFAL objął wydarzenie patronatem medialnym. Uroczystego […]

więcej ...

Szkolenie na przewodnika turystycznego po Płocku

W roku bieżącym Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna organizować będzie „Szkolenie na przewodnika turystycznego po Płocku”, które rozpocznie się 28 lutego i potrwa do 30 czerwca. Szkolenie jest przeznaczone dla grupy 30 pełnoletnich osób, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie. Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby, które posługują się językiem obcym i mogą to poświadczyć odpowiednim dokumentem. Celem […]

więcej ...

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dotyczące gospodarki niskoemisyjnej

Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock oraz Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach z zakresu opracowania gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej oraz pozyskiwania zewnętrznych środków na finansowanie inwestycji efektywnego zarządzania energią. Spotkanie odbędzie się w 27 lutego w Płocku (Dom Darmstadt, pl. Stary Rynek 8). Podczas warsztatów zostaną poruszone następujące tematy: rozwój i […]

więcej ...

Wyjaśnienie dotyczące informacji prasowych nt. CIFAL Płock

Z uwagi na pojawiające się w ostatnich dniach wątpliwości dotyczące zakresu działalności spółki MCRL CIFAL Płock (m.in. artykuł zamieszczony na jednym z płockich portali) poniżej publikujemy wyjaśnienia Pana Krzysztofa Buczkowskiego, Prezesa spółki. Redakcja Portalplock.pl, W imieniu Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock pragnę uzupełnić informacje, które zamieścili Państwo na temat spółki, a które nie oddają […]

więcej ...
Misja

Misją CIFAL Płock jest promowanie współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń między podmiotami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększających ich potencjał i aktywność na rzecz rozwoju zrównoważonego ich regionów i krajów.

Światowa Sieć CIFAL
CIFAL Płock - jedno z czternastu międzynarodowych centrów szko- leniowych dla władz lokalnych, działające w ścisłej współpracy z Instytutem ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR) w ramach Programu Rozwoju Lokalnego.