Wyszukaj
Subskrypcja
Aby otrzymywać nasz biuletyn, podaj swój adres e-mail.
Facebook

Smart City Forum – relacja

W dniach 18 – 19 lutego 2015 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbyło się Smart City Forum – nowa inicjatywa, poświęcona inteligentnym miastom w Polsce. Konferencja zgromadziła ponad 500 uczestników, w tym wybitnych ekspertów, prezydentów polskich miast, licznych przedstawicieli urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu, a Magazyn „Innowacja i Rozwój” wydawany przez płocki CIFAL objął wydarzenie patronatem medialnym. Uroczystego […]

więcej ...

Szkolenie na przewodnika turystycznego po Płocku

W roku bieżącym Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna organizować będzie „Szkolenie na przewodnika turystycznego po Płocku”, które rozpocznie się 28 lutego i potrwa do 30 czerwca. Szkolenie jest przeznaczone dla grupy 30 pełnoletnich osób, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie. Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby, które posługują się językiem obcym i mogą to poświadczyć odpowiednim dokumentem. Celem […]

więcej ...

Zaproszenie na bezpłatne warsztaty dotyczące gospodarki niskoemisyjnej

Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock oraz Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach z zakresu opracowania gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej oraz pozyskiwania zewnętrznych środków na finansowanie inwestycji efektywnego zarządzania energią. Spotkanie odbędzie się w 27 lutego w Płocku (Dom Darmstadt, pl. Stary Rynek 8). Podczas warsztatów zostaną poruszone następujące tematy: rozwój i […]

więcej ...

Wyjaśnienie dotyczące informacji prasowych nt. CIFAL Płock

Z uwagi na pojawiające się w ostatnich dniach wątpliwości dotyczące zakresu działalności spółki MCRL CIFAL Płock (m.in. artykuł zamieszczony na jednym z płockich portali) poniżej publikujemy wyjaśnienia Pana Krzysztofa Buczkowskiego, Prezesa spółki. Redakcja Portalplock.pl, W imieniu Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock pragnę uzupełnić informacje, które zamieścili Państwo na temat spółki, a które nie oddają […]

więcej ...

Spotkanie partnerów sieci ENDURANCE

W ramach międzynarodowego projektu ENDURANCE promującego zrównoważoną mobilność w Europie odbyło się kolejne spotkanie partnerów. Organizacje i instytucje zrzeszone w sieci ENDURANCE przedstawiły ocenę sytuacji w danym krajuw zakresie tworzenia Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Eng. SUMP), możliwości stworzenia krajowych sieci miast i wyzwania, które stoją przed każdym z partnerów projektu. Celem stworzenia SUMP jest m.in. promocja alternatywnych wobec samochodów osobowych […]

więcej ...

Odnawialne źródła energii dla krajów rozwijających się: ekologiczna konieczność – ekonomiczna szansa

16 lutego – 3 kwietnia 2015 Internetowy kurs stanowi wyczerpujący przegląd proekologicznych oraz bezpiecznych zrównoważonych technologii umożliwiających stabilny rozwój w krajach rozwijających się. Oferta szkolenia skierowana jest dla wszystkich osób z sektora publicznego oraz prywatnego jak również organizacji pożytku publicznego rozważających możliwość zainstalowania systemów pozyskiwania energii odnawialnej w środowisku zarówno miejskim jak i wiejskim oraz […]

więcej ...

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych – szkolenie

CIFAL Płock, afiliowany ośrodek szkoleniowy Instytutu ONZ ds. Szkoleń i Badań UNITAR, członek światowej sieci CIFAL zaprasza do udziału w szkoleniu: Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych obowiązująca od stycznia 2015 roku, które odbędzie się w sali konferencyjnej CIFAL Płock, ul. Kościuszki 8/3 (I piętro) w dniu 27 stycznia 2015 r. ; rozpoczęcie godz. 10.00 […]

więcej ...

Projekt SmartMove – Seminarium

CIFAL Płock w imieniu partnerów projektu Komisji Europejskiej SmartMove zaprasza do udziału w pierwszym polskim seminarium promującym projekt pn. Efektywna promocja zrównoważonej mobilności na obszarach wiejskich. Projekt SmartMove wspiera koncepcję prowadzenia kampanii doradztwa w zakresie aktywnej mobilności (AMC), jako sposobu zbierania informacji zwrotnych od pasażerów oraz zachęcania nowych użytkowników do korzystania z usług transportu publicznego na […]

więcej ...

Jednolity system certyfikacji UNITAR

Instytut Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Szkoleń i Badań UNITAR wprowadza jednolity system certyfikacji. Tym samym Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o. o. pozostające częścią Globalnej Sieci CIFAL, która funkcjonuje pod egidą UNITAR informuje, że certyfikaty potwierdzające udział w wydarzeniach organizowanych przez wszystkie zrzeszone w sieci ośrodki szkoleniowe, w tym także CIFAL Płock, będą podpisywane również przez Dyrektor […]

więcej ...

Światowy Dzień Praw Człowieka

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby. Powyższe tezy rozpoczynają Powszechną Deklarację Praw Człowieka – dokument uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r. stanowiący zbiór praw człowieka i zasad ich stosowania. W celu upamiętnienia tego […]

więcej ...
Misja

Misją CIFAL Płock jest promowanie współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń między podmiotami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększających ich potencjał i aktywność na rzecz rozwoju zrównoważonego ich regionów i krajów.

Światowa Sieć CIFAL
CIFAL Płock - jedno z czternastu międzynarodowych centrów szko- leniowych dla władz lokalnych, działające w ścisłej współpracy z Instytutem ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR) w ramach Programu Rozwoju Lokalnego.