Wyszukaj
Subskrypcja
Aby otrzymywać nasz biuletyn, podaj swój adres e-mail.
Facebook

Światowy Dzień Praw Człowieka

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby. Powyższe tezy rozpoczynają Powszechną Deklarację Praw Człowieka – dokument uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r. stanowiący zbiór praw człowieka i zasad ich stosowania. W celu upamiętnienia tego […]

więcej ...

Program Wymiany Personelu sieci CIFAL

W dniach 20 października-10 listopada br. CIFAL Płock wspólnie z ośrodkiem szkoleniowych CIFAL Szanghaj zorganizował drugą edycję Programu Wymiany Personelu. Program został zainicjonowany w 2013r. przez CIFAL Płock, na zaproszenie którego Asystentka Dyrektora Generalnego CIFAL Szanghaj, p. Jessica Zhang przez niemal dwa miesiące wspierała zespół CIFAL Płock w przygotowaniu szkoleń i konferencji. W br. na […]

więcej ...

Spotkanie Komitetu Sterującego sieci CIFAL

W dniach 11-12 listopada br., dr Krzysztof Buczkowski, Prezes Zarządu CIFAL Płock wziął udział w spotkaniu Komitetu Sterującego sieci CIFAL, które odbyło się w Pałacu Narodów w Genewie, Szwajcaria. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli wszyscy dyrektorzy ośrodków szkoleniowych CIFAL, afiliowanych przez Instytut ONZ ds. Badań i Szkoleń, podsumowano bieżący rok pracy sieci oraz przedstawiono strategię rozwoju na kolejne […]

więcej ...

Nowy numer „Innowacji i Rozwoju”

CIFAL Płock przygotował kolejny numer magazynu Innowacja i Rozwój, tym razem podejmujący tematykę SMART CITY. W bieżącym numerze m.in.: Smart city – nowy trend w rozwoju miast czy moda na kolejną etykietkę?, dr Dorota Sikora-Fernandez; Zrównoważone miasto, dr Dominika Dzwonkowska; Rola małego lotnictwa w rozwoju miast, dr Anna Kwasiborska, dr Dominika Szterk; Logistyka miejska Londynu […]

więcej ...

”Region Morza Bałtyckiego zmierzający ku Planowaniu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej” – konferencja

W dniach 23-24 października 2014 r. w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego miała miejsce Wspólna Konferencja Komisji Transportu Związku Miast Bałtyckich i Miasta Gdynia zatytułowana. Wydarzenie zorganizowano w ramach Centrum Kompetencji dot. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, ustanowionego w zakresie projektu unijnego CIVITAS DYN@MO. W konferencji skupiającej przedstawicieli świata nauki, administracji samorządowej, planistów oraz specjalistów i partnerów […]

więcej ...

Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych

Dzień Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations Day) to święto obchodzone corocznie 24 października w rocznicę wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych (24 października 1945), ustanowione rezolucją 168 (II) z 31 października 1947. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest unikalną organizacją zrzeszającą niepodległe państwa, które dobrowolnie połączyły się w celu zapewnienia pokoju i rozwoju społecznego na świecie. Obecnie Organizacja zrzesza 193 suwerennych państw, tj. prawie wszystkie kraje […]

więcej ...

„Odpowiedzialna gmina-czyste środowisko. Dobre praktyki w zarządzaniu gospodarką odpadami”

W dniu 9 października, Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock zorganizowało seminarium „Odpowiedzialna gmina-czyste środowisko. Dobre praktyki w zarządzaniu gospodarką odpadami”. Celem spotkania było przedstawienie zagadnień zrównoważonego rozwoju w kontekście gospodarki odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, która weszła w życie 1 lipca 2013 r. Zgodnie z nią gminy są zobowiązane osiągnąć […]

więcej ...

Międzynarodowa konferencja: Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – korzyści dla samorządów

W dn. 1 października w Urzędzie Miasta Płocka odbyła się pierwsza konferencja krajowa poświęcona Planom Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Eng. Sustainable Urban Mobility Plans- SUMP), którą zorganizował płocki ośrodek szkoleniowy CIFAL, a tym samym polski lider projektu ENDURANCE. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Tim Durant z Rupprecht Consult w Kolonii, który przedstawił ideę przygotowania i wdrożenia […]

więcej ...

Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji „Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – korzyści dla samorządów”

Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock, afiliowany ośrodek szkoleniowy Instytutu ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pn. Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Eng. Sustainable Urban Mobility Plans) – korzyści dla samorządów. Konferencja odbędzie się w Auli Urzędu Miasta Płocka w dn. 1 października br. (rozpoczęcie godz. 10.00). Podczas konferencji uczestnicy zapoznają się m.in. z […]

więcej ...

Akademia Bezpiecznego Rowerzysty

W sobotnie przedpołudnie, 20 września uczniowie z płockich szkół podstawowych wzięli udział w Akademii Bezpiecznego Rowerzysty przygotowanej przez Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock wspólnie z Urzędem Miasta Płocka, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Płocku oraz Komendą Miejską Policji. Akademia Bezpiecznego Rowerzysty, którą otworzyli p. Krzysztof Izmajłowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka oraz p. Krzysztof Buczkowski, Prezes […]

więcej ...
Misja

Misją CIFAL Płock jest promowanie współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń między podmiotami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększających ich potencjał i aktywność na rzecz rozwoju zrównoważonego ich regionów i krajów.

Centra CIFAL
CIFAL Płock - jedno z dziewięciu międzynarodowych centrów szkoleniowych dla władz lokalnych, działające w ścisłej współpracy z Instytutem ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR) w ramach Programu Rozwoju Lokalnego