Wyszukaj
Subskrypcja
Aby otrzymywać nasz biuletyn, podaj swój adres e-mail.
Facebook

Ukazało się najnowsze wydanie magazynu Innowacja i Rozwój. Aktualny numer poświęcony jest tematyce innowacyjnych rozwiązań w samorządzie lokalnym. W numerze m.in: Inteligentne oświetlenie pasa drogowego w trosce o bezpieczeństwo – Andrzej Maciaszek; Plany mobilności miejskiej jako element rozwoju infrastruktury transportowej finansowanej ze środków UE w latach 2014-2020 – dr Krzysztof Buczkowski; Polskie smart cities – […]

więcej ...

CIFAL Płock na warszawskiej konferencji poświęconej Planom Zrównoważonej Mobilność Miejskiej

W dniu 23 czerwca br. w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie odbyła się kolejna konferencja mająca za zadanie promocję zadań związanych z przygotowaniem i wdrożeniem Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Konferencja została zorganizowana w ramach projektu CIVINET. CIFAL Płock jako polski lider projektu ENDURANCE zaprezentował ideę, proces przygotowania i wdrażania planu zrównoważonej mobilności miejskiej oraz korzyści […]

więcej ...

Międzynarodowa konferencja SUMP w Bukareszcie

W dniach 16-17 czerwca w Bukareszcie odbyła się druga, międzynarodowa konferencja dotycząca Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Tematem konferencji była „zrównoważona mobilność dla wszystkich”. Uczestnicy omawiali kwestie zwalczania wykluczenia społecznego przez planowanie transportu, obniżania kosztów transportu dla użytkowników oraz zwiększania dostępu do miejsc pracy i usług. Podczas sesji technicznych europejskich programów dot. mobilności miejskiej omawiane były […]

więcej ...

Konkretnie o miejskiej mobilności

11 i 12 czerwca w Płocku miała miejsce zorganizowania przez Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. konferencja pn. „Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej kluczem do pozyskiwania środków europejskich – Praktyczne wskazówki dla miast”. Głównym celem wydarzenia było skonfrontowanie zapisów regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw pod kątem konieczności posiadania przez samorządy Planów Zrównoważonej Mobilności […]

więcej ...

Zaproszenie do udziału w Konferencji pn.: Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich – Praktyczne wskazówki dla miast

Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock, afiliowany ośrodek szkoleniowy Instytutu ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pn.: Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Praktyczne wskazówki dla miast Miejsce: Audytorium Politechniki Warszawskiej – Filia w Płocku, ul. Łukasiewicza 17 Termin: 11-12 czerwca 2015 r. Podczas […]

więcej ...

Projekt CIFAL Płock w kolejnym etapie Europejskiego Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG

Miło nam poinformować, iż projekt pt. „Dla Zrównoważonej Mobilności i Gospodarki Niskoemisyjnej w Europie Centralnej” złożony przez CIFAL Płock, Lidera projektu do Programu Współpracy INTERREG w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej pozytywnie przeszedł pierwszy etap oceny formalnej. Partnerami projektu są: Rumuńska Sieć Energy-Cities OER (ang. The Romanian Energy – Cities Network) oraz Słowacka Agencja Energetyczna SEA […]

więcej ...

Czy media społecznościowe ograniczają naszą wolność? Zagrożenia i pułapki Internetu – wykład w TNP

W dniu 2 czerwca 2015 r. w Towarzystwie Naukowym Płockim, Prezes Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock, dr Krzysztof Buczkowski wygłosił wykład pt. Czy media społecznościowe ograniczają naszą wolność? Zagrożenia i pułapki Internetu. Prelegent przybliżył zebranym najważniejsze trendy rozwojowe sieci Internet, zwłaszcza w kontekście korzystania z mediów społecznościowych takich jak Facebook czy Twiiter. Dr Buczkowski […]

więcej ...

Zaproszenie na wykład pt. Czy media społecznościowe ograniczają naszą wolność? Zagrożenia i pułapki Internetu

Towarzystwo Naukowe Płockie i Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. zapraszają na wykład dr. Krzysztofa Buczkowskiego pt. Czy media społecznościowe ograniczają naszą wolność? Zagrożenia i pułapki Internetu. Współczesne społeczeństwa i formy ich aktywności obywatelskiej coraz intensywniej opierają się na nowych mediach skupionych wokół sieci Internet. Przetwarzanie informacji w niemal wszystkich obszarach życia […]

więcej ...

Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej – seminarium w Gdańsku

W dn. 27 maja na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się seminarium pn. Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach unijnego projektu CIVITAS DYN@MO, w którym Gdynia wraz z partnerami zagranicznymi – Aachen (Niemcy), Koprivnica (Chorwacja) oraz Palma de Mallorca (Hiszpania), podejmuje zintegrowane działania dla zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności. Celem seminarium było […]

więcej ...

Praca z wymagającym klientem sfery socjalnej – zaproszenie na szkolenie

CIFAL Płock, afiliowany ośrodek szkoleniowy Instytutu ONZ ds. Szkoleń i Badań UNITAR, członek światowej sieci CIFAL zaprasza do udziału w szkoleniu pn. Praca z wymagającym klientem sfery socjalnej, które wstępnie zaplanowano na dzień 2 czerwca 2015 r. (wtorek) w  godz.  10.00-15.00, w sali konferencyjnej CIFAL Płock, ul. Kościuszki 8/3 (I piętro) . Szkolenie poprowadzi p. Olga […]

więcej ...
Misja

Misją CIFAL Płock jest promowanie współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń między podmiotami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększających ich potencjał i aktywność na rzecz rozwoju zrównoważonego ich regionów i krajów.

Światowa Sieć CIFAL
CIFAL Płock - jedno z czternastu międzynarodowych centrów szko- leniowych dla władz lokalnych, działające w ścisłej współpracy z Instytutem ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR) w ramach Programu Rozwoju Lokalnego.