Ankieta SUMP
Wyszukaj

Preferencje transportowych osób podróżujących w granicach administracyjnych miasta Płocka – wyniki badań

W dniu 21 grudnia br. w Towarzystwie Naukowym Płockim, dr Krzysztof Buczkowski przedstawił wyniki badań dot., które CIFAL Płock przeprowadził w ramach projektu Komisji Europejskiej „ENDURANCE” we wrześniu 2015 roku. Prelegent przybliżył ideę projektu ENDURANCE, europejskie założenia dotyczące promocji zrównoważonej mobilności oraz omówił statystyki badań płockiej mobilności, w tym m.in. płocki podział modalny. Z przedstawionych […]

więcej ...

Preferencje transportowe mieszkańców Płocka w świetle badań zrealizowanych w ramach projektu ENDURANCE

Prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego – Zbigniew Kruszewski oraz  CIFAL Płock zapraszają na wykład dr. Krzysztofa Buczkowskiego: Preferencje transportowe mieszkańców Płocka w świetle badań zrealizowanych w ramach projektu ENDURANCE Wykład odbędzie się dn. 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego przy pl. Narutowicza 8. Wstęp wolny. ENDURANCE to projekt Komisji […]

więcej ...

Szczyt Klimatyczny 2015

30 listopada w Paryżu rozpoczął się szczyt klimatyczny ONZ COP 21. Podczas szczytu ma zostać zawarte globalne porozumienie klimatyczne, które w założeniu ma dotyczyć wszystkich państw na świecie. Cele jakie wyznaczyła sobie UE w tym porozumieniu do roku 2030 r. to: redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40 proc. w porównaniu z rokiem 1990, zwiększenie udziału […]

więcej ...

Kongres Smart Metropolia

W dniach 22-23 października w gdańskim centrum konferencyjnym AmberExpo – Międzynarodowe Targi Gdańskie SA odbyła się kolejna edycja Kongresu Smart Metropolia. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji była koncepcja  „Metropolia czasu wolnego”. Wśród prelegentów byli m.in. Adam Korol – Minister Sportu i Rekreacji, Prezydenci Piły, Słupska oraz samorządowcy z wielu innych polskich miast. W ramach panelu Metropolia […]

więcej ...

Dzień Narodów Zjednoczonych

W 70 rocznicę utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych pracownicy CIFAL Płock spotkali się z młodzieżą Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, aby przedstawić historię powstania ONZ oraz nowe Cele Zrównoważonego Rozwoju, które mają ogromne historyczne znaczenie dla całego świata. Cele i zadania są ukierunkowane na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny i ochronę środowiska. Ta Agenda dotyczy wszystkich […]

więcej ...

II Smart City Forum

W dniach 23 – 24 września 2015 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbyło się II Smart City Forum – największa w Polsce inicjatywa poświęcona inteligentnym miastom. W konferencji uczestniczyło ponad 600 gości, w tym prezydenci polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał: Mariusz Gaca (Przewodniczący Rady Programowej […]

więcej ...

Dzień bez Samochodu

CIFAL Płock wspólnie z Komunikacją Miejską w Płocku zaprosili dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 21 do udziału w obchodach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który corocznie odbywa się w dn. 16-22 września. W ramach Dnia bez Samochodu uczniowie wyruszyli w podróż autobusem KM, odwiedzili zajezdnię autobusową, dowiedzieli się gdzie można kupić bilet i jak prawidłowo korzystać z […]

więcej ...

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

Przypominamy, że 22 września przypada  Dzień bez Samochodu, który obchodzony jest w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W tym dniu Komisja Europejska, organizacje ekologiczne, samorządy, przedsiębiorstwa komunikacji publicznej zachęcają, by samochód osobowy zamienić na alternatywne środki transportu –rowery, autobusy, tramwaje lub wybrać się pieszo do pracy. W ramach tego tygodnia oraz projektu Komisji Europejskiej ENDURANCE, CIFAL […]

więcej ...

Nowy numer magazynu „Innowacja i Rozwój”

CIFAL Płock przygotował kolejny numer magazynu Innowacja i Rozwój. Kwestie w nim poruszone skupiają się wokół tematyki miejskiej mobilności. W numerze m.in: Samochód elektryczny – ekoszansa dla polskich miasto – dr Dominika Dzwonkowska; Rowerem i autobusem w stronę zrównoważonej mobilności – Marzena Woźniak-Trojanowska, dr Krzysztof Buczkowski; Planowanie mobilności miejskiej w polskiej praktyce – podsumowanie badań przeprowadzonych […]

więcej ...

Wyniki ankiety SUMP

W ramach realizacji projektu ENDURANCE (finansowanego przez Komisję Europejską i popularyzującego korzyści płynące z tworzenia Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP), CIFAL Płock (afiliowany ośrodek szkoleniowy ONZ Instytutu ds. Szkoleń i Badań UNITAR, polski lider projektu ENDURANCE[1. ENDURANCE to projekt Komisji Europejskiej, którego CIFAL Płock jest polskim liderem. Najważniejszym celem […]

więcej ...
Misja

Misją CIFAL Płock jest promowanie współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń między podmiotami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększających ich potencjał i aktywność na rzecz rozwoju zrównoważonego ich regionów i krajów.

Światowa Sieć CIFAL
CIFAL Płock - jedno z czternastu międzynarodowych centrów szko- leniowych dla władz lokalnych, działające w ścisłej współpracy z Instytutem ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR) w ramach Programu Rozwoju Lokalnego.