Wyszukaj
Subskrypcja
Aby otrzymywać nasz biuletyn, podaj swój adres e-mail.
Facebook

Akademia Bezpiecznego Rowerzysty

W sobotnie przedpołudnie, 20 września uczniowie z płockich szkół podstawowych wzięli udział w Akademii Bezpiecznego Rowerzysty przygotowanej przez Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock wspólnie z Urzędem Miasta Płocka, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Płocku oraz Komendą Miejską Policji. Akademia Bezpiecznego Rowerzysty, którą otworzyli p. Krzysztof Izmajłowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka oraz p. Krzysztof Buczkowski, Prezes […]

więcej ...

Zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji „Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – korzyści dla samorządów”

Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock, afiliowany ośrodek szkoleniowy Instytutu ONZ ds. Badań i Szkoleń UNITAR zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pn. Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Eng. Sustainable Urban Mobility Plans) – korzyści dla samorządów. Konferencja odbędzie się w Urzędzie Miasta Płocka w dn. 1 października br., rozpoczęcie o godz. 10.00. Podczas konferencji uczestnicy zapoznają się z […]

więcej ...

Akademia Bezpiecznego Rowerzysty

Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock wspólnie z Urzędem Miasta Płocka, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Płocku oraz Komendą Miejską Policji, w dn. 20 września br. (sobota), zaprasza wszystkich uczniów i nauczycieli do udziału w wydarzeniu pn. Akademia Bezpiecznego Rowerzysty (w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu). Rozpoczęcie spotkania planowanie jest o godz. 10.00 na placu […]

więcej ...

Shanghai Pudong Software Park Co. z wizytą w Płocku

Na zaproszenie Międzynarodowego Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock w dniu 23 sierpnia gościli w Płocku przedstawiciele Shanghai Pudong Software Park Co. Chińska delegacja składająca się z: Dyrektora Generalnego, Pana Luo Yidan, Z-cy Dyrektora Generalnego, Niu Xinwei oraz Pani Huang Jingwen i Pani Gao Ying spotkała się z Krzysztofem Buczkowskim, Prezesem CIFAL Płock, Michałem Luczewskim, Prezesem […]

więcej ...

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej 2014

19-stego sierpnia przypada Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008 roku. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „Stań się wysłannikiem człowieczeństwa”. Obchody Dnia mają na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat działań związanych z niesieniem pomocy humanitarnej na świecie. Jest to także okazja by wyrazić szacunek wobec  wszystkich pracowników ONZ i […]

więcej ...

Nowy numer „Innowacji i Rozwoju”

Dostępne jest już wydanie specjalne magazynu Innowacja i Rozwój. Aktualny numer poświęcony jest tematyce infrastruktury transportowej. W tym numerze m. in.: Rozmowa z Prezydentem Miasta Płock Andrzejem Nowakowskim; Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego; Rozwój infrastruktury drogowej Miasta Płocka – Dziś i jutro; Finansowanie rozwoju infrastruktury transportowej w perspektywie UE 2014 […]

więcej ...

Infrastruktura transportowa – warunkiem rozwoju miasta Płocka i regionu płockiego

W dniu 27 czerwca br. w Urzędzie Miasta Płocka odbyła się konferencja pn. Infrastruktura transportowa – Warunkiem rozwoju miasta Płocka i regionu płockiego, której organizatorem był Urząd Miasta Płocka i Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock. Konferencja została objęta patronatem p. Zbigniewa Rynasiewicza, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Przedstawiciele Miasta Płocka, Marszałek Województwa, przedstawiciele […]

więcej ...

CIFAL Płock wspiera projekt „Start przez staż”

26 czerwca w murach IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Płocku odbyło się spotkanie organizacyjne dla firm i instytucji, które włączyły się w projekt „Start przez staż”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego daje młodym ludziom szansę na odbycie odpłatnych praktyk stażowych zgodnie z własnymi predyspozycjami i zainteresowaniami. Wśród przybyłych […]

więcej ...

Zaproszenie na konferencję pn. Infrastruktura transportowa warunkiem rozwoju miasta Płocka i regionu płockiego

Prezydent Miasta Płocka oraz Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock zapraszają do udziału w konferencji na temat Infrastruktura transportowa warunkiem rozwoju miasta Płocka i regionu płockiego. Konferencja została objęta honorowym patronatem przez Pana Zbigniewa Rynasiewicza – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Konferencja odbędzie się 27 czerwca 2014 roku w Urzędzie Miasta Płocka, ul. […]

więcej ...

Pierwsza Europejska Konferencja poświęcona Planom Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

W dniach 12-13 czerwca br. na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyła się pierwsza europejska konferencja poświęcona Planom Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Eng. SUMP- Sustainable Urban Mobility Plan). Organizatorem konferencji była Komisja Europejska i konsorcjum europejskiego projektu ENDURANCE (CIFAL Płock jest jego polskim liderem). Celem konferencji było przedstawienie roli jaką Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej odgrywają […]

więcej ...
Misja

Misją CIFAL Płock jest promowanie współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń między podmiotami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zwiększających ich potencjał i aktywność na rzecz rozwoju zrównoważonego ich regionów i krajów.

Centra CIFAL
CIFAL Płock - jedno z dziewięciu międzynarodowych centrów szkoleniowych dla władz lokalnych, działające w ścisłej współpracy z Instytutem ONZ ds. Szkoleń i Badań (UNITAR) w ramach Programu Rozwoju Lokalnego