IV edycja City Coders Hackathon Płock za nami!

By cifal,

Młodzi programiści kodowali dla Płocka już szósty raz!

Motywem przewodnim tegorocznej edycji maratonu było hasło: „Smart City – better life”.

Inteligentne miasto to koncepcja wykorzystująca nowoczesne technologie w celu rozwoju obszarów miejskich. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom cyfrowym przestrzeń miejska staje się przyjazna dla mieszkańców, turystów i przedsiębiorców. Uczestnicy Hackathonu tworzyli konkretne rozwiązania związane z trzema głównymi obszarami merytorycznymi:

·      Inteligentne miasto obywatelskie

Obszar dotyczył problematyki miasta otwartego na aktywną postawę mieszkańców w kreowaniu lokalnego rozwoju. Ideą jest stworzenie nowoczesnej przestrzeni miejskiej umożliwiającej wykorzystanie różnorodnego potencjału obywateli oraz współczesnych technologii.

·      Zielone miasto

Obszar koncentrował się na tworzeniu pozytywnego wizerunku miasta, wizji przyjemnego otoczenia, miejsca zielonego i czystego. Ideą jest kreowanie rozwiązań promujących przyjazne środowisku wybory zgodne z założeniami 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

·      Turystyka eventowa

Obszar nawiązywał do tematyki aktywnego uczestnictwa w kulturze z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań turystów. Ideą jest zaproponowanie rozwiązań związanych z turystyką eventową, wykorzystujących infrastrukturę i zasoby miejskie, zaspokajających potrzeby gości bez wywierania negatywnego wpływu na codzienne życie lokalnej wspólnoty.

Płocki Hackathon to nie tylko popularyzacja kodowania i zdobywanie umiejętności cyfrowych. Organizatorzy kładą bardzo duży nacisk na przekazanie uczestnikom wiedzy, która będzie pomocna na etapie komercjalizacji stworzonych projektów oraz zakładania własnego biznesu. W agendzie wydarzenia nie zabrakło ciekawych warsztatów oraz spotkań z ekspertami, będących zastrzykiem wartościowej wiedzy.

I miejsce w tegorocznej edycji zajął zespół Kapibary, który w mniej niż 36 godzin, stworzył narzędzie do efektywnego zarządzania pojazdami, którymi dysponuje samorząd Płocka i jego jednostki organizacyjne. Laureaci drugiego miejsca -zespół TDP.dev- opracowali aplikację, mającą na celu usprawnienie działania Płockiego Wolontariatu. Zdobywcy trzeciej nagrody – grupa Delta Szwadron Super Cool Comando Wilków Alfa- to autorzy aplikacji będącej bazą organizacji pozarządowych działających w mieście.