III edycja Międzynarodowego Forum Partnerstwa Publiczno Prywatnego

By cifal,

W dniach 25-26 września w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki odbędzie się III edycja Międzynarodowego Forum Partnerstwa Publiczno Prywatnego. To cykliczne wydarzenie, które ma na celu stworzenie platformy spotkań przedstawicieli sektorów zaangażowanych w realizację projektów w formule PPP. Jest platformą wymiany doświadczeń, a także daje możliwość promowania projektów inwestycyjnych miast, oferty podmiotów doradczych i partnerów prywatnych. W trakcie Forum zaplanowano serię wykładów, prezentacji, warsztatów oraz paneli dyskusyjnych. Wezmą w nich udział między innymi przedstawiciele samorządów, ministerstw, organów finansujących i kontrolnych oraz sektora prywatnego. Jak co roku, prelegentami będą czołowi eksperci z zakresu realizacji inwestycji w formule PPP.

W ubiegłym roku blisko 250 przedstawicieli władz samorządowych oraz prywatnych inwestorów zainteresowanych skorzystaniem z innowacyjnego narzędzia jakie stanowi PPP wysłuchało ponad 30 prelegentów, którzy poruszyli takie zagadnienia jak: interpretacja nowych aktów prawnych z zakresu PPP, proces przygotowania i realizacji umów PPP czy korzyści, jakie projekty PPP niosą dla podmiotów publicznych i prywatnych.

Szczegółowe informacje o Międzynarodowym Forum Partnerstwa Publiczno Prywatnego, w tym formularz rejestracyjny dla osób zainteresowanych udziałem, znajdą Państwo na stronie Strona internetowa Forum PPP.