#EUvsVirus – poznaliśmy zwycięzców!

By cifal,

Hackathon #EUvsVirus

30 kwietnia odbyło się oficjalne zakończenie jedynego w swoim rodzaju międzynarodowego Hackathonu #EuvsVirus, w którym ponad 21 tys osób połączyło siły aby wypracować rozwiązania mające na celu pokonanie kryzysu wywołanego przez COVID-19. Mariya Gabriel, Komisarz KE ds Innowacji, Badań, Kultury, Innowacji i Młodzieży, podsumowując wydarzenie podziękowała wszystkim uczestnikom za ich solidarność, kreatywność i determinację, bez których hackathon #EUvsVirus byłby niemożliwy do zrealizowania.

Jury Hackathonu wyłoniło 117 najlepszych projektów spośród aż 2160 zgłoszonych! Prace oceniane były przez wykwalifikowanych ekspertów w kilku kategoriach, min za: innowacyjność, biznes plan, potencjał wpływu na dany problem czy poziom zaawansowania stworzonego prototypu. We współpracy z prywatnymi i publicznymi partnerami z Europy i świata, udało się nagrodzić najlepsze rozwiązania w poszczególnych obszarach tematycznych, jak również po 2 najlepsze projekty odpowiadające na 37 dodatkowych wyzwań.

Najwięcej zgłoszonych pomysłów, bo aż 42% dotyczyło obszaru „Życie i Zdrowie”, dlatego wybór zwycięzcy tej kategorii był najtrudniejszy. Pierwsze miejsce zajęła TEAM DISCOVER z Węgier, prezentując rozwiązanie „dające pielęgniarkom super moce”! Zaprojektowanie przez nich urządzenie służy do monitorowania stanu pacjenta w bardzo szybki i przystępny sposób, z zachowaniem odpowiedniego dystansu,a tym samym bezpieczeństwa personelu medycznego. Prezentacja zwycięskiego rozwiązania w tej kategorii dostępna jest tutaj:

https://youtu.be/t1UT1ONAkvM

Wszyscy laureaci Hackathonu zostaną zaproszeni do udziału w Matchathonie- wydarzeniu, które umożliwi kontakt i nawiązanie współpracy z końcowymi użytkownikami rozwiązań (np. szpitalami), inwestorami, firmami, fundacjami i innymi potencjalnymi sponsorami z całej Unii Europejskiej. Matchathon odbędzie się w dniach 22-25 maja na platformie COVID Europejskiej Rady ds. Innowacji.

Poza możliwościami które oferuje platforma, kreatorzy zwycięskich rozwiązań otrzymają nagrody pieniężne, których pula wynosi ponad 100 tys Euro! Pieniądze zostały przekazane dobrowolnie przez Partnerów i to właśnie oni będą wybierać które projekty nagrodzą – za ciężką pracę, innowacyjność, ogromny potencjał w walce o ratowanie życia i w sprostaniu wyzwaniom codzienności w czasach pandemii.

Do grona partnerów hackathonu #EuvsVirus dołączyły także Miasto Płock i CIFAL Płock, wspierając wydarzenie poprzez prowadzenie aktywnych działań promocyjnych oraz merytoryczne wsparcie w zakresie ciągłości biznesowej.