Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Płocku – zapraszamy!

By cifal,

13 edycja. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Jak co roku Urząd Miasta Płocka i CIFAL Płock zapraszają do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości! Początek – poniedziałek 16 listopada.

Rok 2020 okazał się wielkim wyzwaniem. Przedsiębiorcy musieli wykazać się ogromną elastycznością w zarządzaniu swoimi firmami, ponieważ koronawirus wymusił zmianę zasad biznesowej gry. Trudno znaleźć branżę, na którą światowa pandemia znacząco nie wpłynęła – dla jednych była katastrofalna w skutkach, dla innych okazała się nieoczekiwanym sukcesem.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2020 nie mógłby odbyć się pod hasłem innym niż nowa normalność. Ogólnie określony temat prowokuje do zadania wielu istotnych pytań: czym ma być nowa normalność i czy już w niej funkcjonujemy. Jak w nowej rzeczywistości wygląda organizacja? Czy regulacje prawne nadążają za zmieniającymi się okolicznościami i jakie korekty należałoby w nich ewentualnie wprowadzić?

Kryzys okazał się światowym sprawdzianem solidarności – nie tylko międzypokoleniowej, ale również w sferze zachowań konsumenckich. Wydaje się, że wszyscy bierzemy udział w wielkim eksperymencie. Po kilku miesiącach daleko idącej reorganizacji pracy chcemy zapytać, jak oceniacie życie zawodowe i funkcjonowanie biznesów w warunkach społecznego dystansowania. Chcemy zaprosić do dyskusji o tym, co zmieniło się od początku pandemii, a przede wszystkim – które zmiany zostaną z nami na dłużej.

Płock ponownie włączył się w organizację wydarzeń współtworzących tę międzynarodową inicjatywę. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości będzie trwał od 16 do 22 listopada. Szczegółowy harmonogram, informacje na temat wydarzeń oraz odnośniki do rejestracji znajdą Państwo na fanpage’u Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Płocku na Facebook’u, oraz na stronie tydzienprzedsiebiorczosci.pl.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest w Polsce od 2008 roku. To międzynarodowa inicjatywa promująca rozwój i aktywną postawę wobec życia. W listopadzie w całej Polsce odbywa się cykl spotkań, warsztatów i dyskusji, których najważniejszym tematem jest szeroko ujmowana przedsiębiorczość.