Certyfikat za zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju!

By cifal,

28 czerwca odbyła się w Katowicach ceremonia podpisania dokumentu zwieńczającego program „Plan Działań Dla Miast. Modelowa Lokalność.”(PDM), będącego polską odpowiedzią na wyzwania związane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju stawianych przez Agendę 2030. Ideą przyświecającą programowi PDM jest przedstawienie i upowszechnienie dobrych praktyk, zaczerpniętych ze zrealizowanych przez biorące udział w programie miasta przedsięwzięć – dedykowanych konkretnym Celom Zrównoważonego Rozwoju. To wyjątkowa szansa na promocję swoich działań oraz czerpanie inspiracji z działań i inicjatyw, które są już wdrażane w innych miastach. Program jest inicjatywą towarzyszącą 11. sesji Światowego Forum Miejskiego oraz instrumentem wdrożeniowym przewidzianym w powstającej nowej Krajowej Polityce Miejskiej 2030.

Flagowym projektem zaprezentowanym przez Płock w Programie „Plan Działań Dla Miast. Modelowa Lokalność”, doskonale wpisującym się w realizację Celu 9 (Innowacyjność, Przemysł Infrastruktura) jest płocki maraton programistyczny – City Coders Hackathon Płock. Hackathon jest wyjątkowym przedsięwzięciem, które wspierając przedsiębiorcze postawy młodych mieszkańców Płocka, jednocześnie przyczynia się do podnoszenia komfortu życia wszystkich płocczan oraz promocji innowacyjnych rozwiązań w myśl idei smart city. Hackathon jest cyklicznie organizowany we współpracy z płockim centrum CIFAL.

W dniach 26-30 czerwca odbyła się w Katowicach 11 sesja Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum #WUF11) – najważniejszej globalnej konferencji poświęconej polityce miejskiej, zrównoważonemu rozwojowi miast i urbanizacji. Tegoroczna konferencja jest wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy w historii odbywa się w Europie Środkowo- Wschodniej- gospodarzem konferencji jest miasto Katowice, a współorganizatorem obok UN – Habitat – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej . Na konferencję przybyli uczestnicy z całego świata reprezentujących rządy, samorządy, świat nauki, organizacje pozarządowe, czy instytucje aktywne w obszarze polityki miejskiej. Tegoroczny WUF odbywa się pod hasłem  „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”.